Vitorino Nemésio, portugisisk forfatter; hadde stor betydning for fornyelsen av poesien i Portugal etter 1940 gjennom sitt tidsskrift Revista de Portugal (1937–40). I motsetning til de fleste av Presença-gruppens forfattere – eksponenter for den «annen modernisme» i Portugal – lyktes han også å omsette det nye i en poetisk fremstilling. I senere diktsamlinger har språkets symbolske karakter i tillegg ofte en religiøs, filosofisk eller vitenskapelig dimensjon (O Verbo e a Morte, 1959, Limite de Idade, 1972, Sapateia Açoriana, 1976). Romanen Mau Tempo no Canal(1945) som utspiller seg på Azorene, der Nemésio hadde sine hjemlige røtter, ble en stor suksess med stadige opptrykk. Nemésio opptrådte flittig i radio og TV, og som universitetslærer skrev han også en rekke litterære og historiske avhandlinger.