Vikna, kommune i Trøndelag fylke, på kysten nord for den brede, åpne fjorden Folda. Vikna er en øykommune og omfatter de tre store øyene Inner-Vikna, Mellom-Vikna og Ytter-Vikna, en rekke mindre øyer og et mylder av holmer og skjær; eksakt antall er ikke kjent, men det er vanlig å regne med ca. 6000. Farvannet ved Vikna er svært urent, og Gjæslingan og Nordøyan i sør har kraftige fyr.

Vikna har vært egen kommune siden utskillelsen fra Nærøy herred i 1869. Stortinget har i forbindelse med kommunereformen vedtatt at Vikna skal slås sammen med kommunene Bindal (i Nordland), Nærøy og Leka til nye Ytre Namdal kommune fra 1.1.2020. Disse kommunene har per 1.1.2017 et samlet innbyggertall på 11 540.

Vikna er skilt fra fastlandet i øst ved Nærøysundet (skipsleia), og lange, smale sund skiller de tre store øyene fra hverandre. Landskapet veksler mellom myrer og skogbare, snaue koller opp til ca. 150 moh.; høyest er Vattafjellet (173 moh.) på Ytter-Vikna. Vikna er bare spredt bevokst med skog. Berggrunnen består av gneis-granitt.

Folketallet viste en liten økning i mellomkrigstiden, men har siden vært relativt stabilt. Det økte i tiårsperioden 1996–2006 med 6,0 prosent, mot 1,1 prosent i fylket som helhet. Over 95 prosent av befolkningen er bosatt på de tre største øyene, og hele 81 prosent på Inner-Vikna.

Ved Nærøysundet på Inner-Vikna ligger tettstedet og administrasjonssenteret Rørvik (2721 innbyggere i 2011). Ved inngangen til 2009 bodde det 4100 innbyggere i kommunen totalt, noe som økte til 4300 ved inngangen til 2013. I tiåret fra 2003 til 2013 hadde kommunen en befolkningsvekst på 8,6 prosent.

Fiske var tidligere den viktigste næringen på Vikna, ofte i kombinasjon med jordbruk. Jordbruket, som har hovedvekt på husdyrhold, har imidlertid utviklet seg mer selvstendig, mens fisket har gått noe tilbake. Likevel er Vikna fylkets største fiskerikommune. Fiskeoppdrett er en betydelig næring med store fiskemottak. 80 prosent av befolkningen er beskjeftiget innen fiskeoppdrett og primærnæringer. Industrien er beskjeden og er rettet inn mot fisket (næringsmiddel- og verkstedindustri).

På Husfjellet i Mellom-Vikna ligger Vikna vindpark, som var den første vindparken som ble bygd i Norge. I 2012 åpnet den mye større Ytre Vikna vindpark.

Telenor er per i dag en av de største arbeidsgiverne i kommunen, og hvis en regner etableringen av bedrifter som driver med inkassotjenester, sysselsetter denne bransjen en betydelig andel av regionens innbyggere.

De tre største øyene, samt den bosatte Lauvøya, er knyttet sammen ved broer (Fv. 770). Videre har Vikna broforbindelse med fastlandet (Fv. 770) fra Rørvik over Marøya og den 700 m lange Nærøysund bro. Rørvik er anløps- og møtested for Hurtigruten. På sørsiden av Inner-Vikna ligger Rørvik lufthavn, Ryum.

Kommunen har to grunnskoler; Rørvik skole og Austafjord oppvekstsenter. Rørvik skole har til sammen over 500 elever. Begge skoler dekker 1.–10. trinn og har dessuten SFO. Vikna kommune har flere barnehager, både private og kommunale, noe som gir en god barnehagedekning.

På Rørvik ligger også den godt utbygde Ytre Namdal videregående skole. Skolen har ca. 300 heltidselever på dagtid, og på kveldstid er skolen i bruk til voksenopplæring.

Vikna hører til Trøndelag politidistrikt, Namdal tingrett og Frostating lagmannsrett. Kommunen er med i regionrådet Ytre Namdal regionråd sammen med Leka og Nærøy. Vikna kommune tilsvarer soknet Vikna i Namdal prosti (Nidaros bispedømme) i Den norske kirke. Mot slutten av 1800-tallet hørte Vikna til Namdalen fogderi i Nordre Trondhjems amt.

For statistiske formål er Vikna kommune (per 2016) inndelt i to delområder med til sammen 18 grunnkretser:

  • Vikna indre: Lauvøy, Vikestad, Rørvik sentrum, Stokkstrandhaugen, Hansvikvegen, Engasvegen, Byåsen, Ryum, Ofstad
  • Vikna ytre: Drag, Gardstad, Austafjord, Hunnestad, Valøy, Ramstad, Borgan, Sørgjæslingan, Gåsvær

En rekke funn viser at Vikna har vært bebodd siden steinalderen. Ryum regnes som eldste boplass med funn fra steinalderen og yngre jernalder. Det er også gjort funn fra steinalder, bronsealder og jernalder på Garstad, Kjønsøy, Evenstad, Borgan og Rørvik. På mange av øyene kan bosetningen føres tilbake til middelalderen.

Vikna har gjennom tidene hatt mange kjente handelssteder og borgerleier, blant annet Bergsnov, Kvalfjord, Kråkøy og Lauvøy. Vikna har i løpet av de siste ti-årene fått en økende turisttrafikk, hvor sjøfiske og rorbuferie i fiskeværene er spesielt populært. Vindmølleparken på Husfjellet er tilrettelagt for turister. Kystmuseet i Nord-Trøndelag (NORVEG), Woxengs samlinger, består av fire atskilte deler: Berggården, Vågsenget, Sør-Gjæslingan og Munkholmen fartøyvernsenter.

Rørvik kirke (fra 1896) ble totalskadet av brann 18. februar 2012. Bare altertavle og kirkesølvet ble berget. Det er besluttet at ny kirke skal bygges på samme sted. Andre kirker er Garstad kirke på Mellom-Vikna med 300 plasser (fra 1856) og Valøy kirke (kapell) på Valøya med 150 plasser (fra 1972).

Kommunevåpenet til Vikna har tre sølv laksefisker som danner en sirkel mot en blå bakgrunn.

. Begrenset gjenbruk

Kommunevåpenet (godkjent i 1988) har tre sølv laksefisker som danner en sirkel mot en blå bakgrunn; symboliserer fiske og oppdrett av laks. Kommuneblomsten er fjærekoll (strandnellik). Kommunenummer: 1750.

Navnet kommer av norrønt vikn, ‘vik’, et gammelt øynavn som passer godt på de gjennomskårede øyene.

  • Borgan, Bjarne: Viknaboka : gards- og ættehistorie, 1969, 3 b., Finn boken

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

7. februar 2016 skrev Kristin Vigander

Hei - i denne artikkelen står det at Jåblom er Viknas kommuneblomst. På andre oversikter over kommuneblomster finner jeg at det er strandnellik (fjørekoll) som er Viknas kommuneblomst. Hva er riktig ? Kan det tenkes at jåblom tidligere har vært kommuneblomst, men at de har byttet den ut ?

7. februar 2016 skrev Knut A Rosvold

Hei, denne feilen må jeg nok ta på min egen kappe. Kommuneblomsten har nok hele tiden vært fjærekoll (eller strandnellik). Jåblom er kommuneblomst for Aremark i Østfold.Takk for tilbakemeldingen!

Har du spørsmål om eller kommentarer til artikkelen?

Kommentaren din vil bli publisert under artikkelen, og fagansvarlig eller redaktør vil svare når de har mulighet.

Du må være logget inn for å kommentere.