Vikna var en kommune i Trøndelag. Den ble slått sammen med Nærøy i 2020 og ble en del av Nærøysund kommune. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Ved sammenslåingen hadde Vikna kommune ca. 4578 innbyggere og dekket et landareal på 311 km².. Hele artikkelen

Ny artikkel