Veronika Strēlerte, latvisk lyriker, etter den annen verdenskrig bosatt i Sverige. Hun utgav en rekke formsikre diktsamlinger. I Enkle ord (1937) og En regndråpe (1940) dominerer refleksjoner omkring livets skjønnhet og korte varighet og motsetningen mellom øyeblikket og evigheten. Senere kom det mer pessimistiske toner inn i diktene hennes, og samlingene Nådens år (1961) og I halvuttalte ord (1982) bærer preg av ensomhet og skepsis overfor det moderne samfunnets overfladiskhet. En del dikt er utgitt på svensk i samlingen Under höga träd (1981).