Vaccinium, planteslekt i lyngfamilien, med 300–400 arter, fortrinnsvis i nordlige tempererte strøk. Hit hører bl.a. blåbær, blokkebær og tyttebær.