United Nations Special Commission, fork. UNSCOM, FNs spesialkommisjon for Irak, i virksomhet fra 1991 til 1997/98. UNSCOM ble opprettet av FN etter Golfkrigen for å granske bruk, lagring og produksjon av kjemiske og biologiske våpen i Irak. Våpeninspektørenes arbeid førte til konflikter mellom Irak og FN, og Irak motsatte seg og delvis saboterte kontrollene. På vegne av FN truet NATO med USA flere ganger Irak med militærangrep. UNSCOM avsluttet sitt arbeid og trakk sine medarbeidere ut av Irak i løpet av 1998, og våpeninspeksjonen ble avløst av de amerikanske og britiske flyangrepene mot Irak i desember 1998. UNSCOM bestod av om lag 20 medlemmer, deriblant den norske forskeren Pål Aas. Leder var svensken Rolf Ekeus.