Barnekow, vendisk adelsslekt fra Rügen i Pommern, muligens fra Mecklenburg, da det i begge provinser finnes landsbyer med navnet. Slekten er kjent siden 1237, og den sikre stamrekken starter med Nicolaus von Barnekow (nevnt 1308). En gren av slekten eide godset Ralsvik på Rügen. Denne grenen døde ut 1690 og Ralsvik gikk i arv til slektens svenske gren. Slekten døde ut i Mecklenburg 1838, men en enda levende sidegren som bodde i Brandenburg fikk preussisk friherretittel 1825 og en gren innvandret 1761 til Danmark. Slekten kom til Danmark med Hans Barnekow til Birkholm (nå Løvenborg) (død 1559), som ble naturalisert 1547 og var riksråd. Hans sønn var diplomaten Christian Barnekow til Birkholm og Tølløse (1556–1612), som falt i slaget ved Skelling Hede i Skåne, da han ofret sitt liv for å redde kongen. Hans sønn var Hans Barnekow til Birkholm og Vitskøvle (1601–30), hvis sønn Christian Barnekow til Vitskøvle (1626–66) etter avståelsen av Skåne 1664 ble introdusert på det Svenske Ridderhus. Sønner av ham var oberst Kjeld Christoffer Barnekow til Vitskøvle (1663–1700) og Rutger Barnekow til Tosterup og Ralsvik (1695–1772). Oberst K. C. Barnekow var far til landshøvding, generalløytnant Christian Barnekow til Vitskøvle (1694–1762), som fikk friherretittel 1751. Hans sønn var øverste kammerjunker, oberstløytnant Christian friherre Barnekow (1773–1830), som fikk grevetittel 1816. Slekten eier fortsatt godsene Slätteke, Sörbytorp og Sinclairsholm i Skåne.

En gren av slekten innvandret til Danmark igjen 1761, med oberstløytnant Wilken Zacharias Barnekow (1730–84). Hans sønnesønner ble 1877 ble anerkjent som tilhørende den danske adel. Et oldebarn av oberstløytnanten er komponisten professor Christian Barnekow (1837–1913), som var far til maleren René Francois Mourier Barnekow (1914–88). Oberstløytnanten var farfars farfar til ministerråd Claus Carl Christian von Barnekow (f. 1945).

Foreslå endringer i tekst

Foreslå bilder til artikkelen

Kommentarer

Har du spørsmål om artikkelen? Skriv her, så får du svar fra fagansvarlig eller redaktør.

Du må være logget inn for å kommentere.