Urup, dansk uradelsslekt med navn etter godset Ugerup (Urup) sør for Kristianstad i Skåne, som slekten eide 1387–1622. Den eldste kjente stamfar er Holger Nielsen, nevnt 1326. Til slekten hører bl.a. lensmann i Vardø og Tønsberg, norsk riksråd Erik Urup (død 1571), som var gift med en datter av fru Ingerd til Austrått. Slekten døde ut med hans sønnesønns sønn, riksråd Axel Urup (1601–71).