Tycho-Brahe-dag, betegnelse for en dag da man er særlig uheldig. Uttrykket oppstod etter at Tyge Brahe beregnet spesielle ulykkesdager i året for keiser Rudolf 2.