Gleng, en av de tre «opprinnelige», mer eller mindre frittliggende, bydeler i Sarpsborg fra tiden etter 1839, da byen fikk igjen sin bystatus. Ligger omkring den nåværende jernbanestasjonen, sør for Glengshølen, en bakevje i Glomma. Gleng-navnet brukes relativt lite i dag.