Tunevannet, vann i Sarpsborg kommune, Østfold, nordvest for bysenteret; 2,4 km2, 40 moh. Sjøen er demt opp av Østfoldraet i sørenden; avløp nordover til Vestvannet i Glommas vestre løp. Ved sjøen mye brukte friarealer; roregattabane, badeplasser.