Mingevannet, vann i Sarpsborg kommune, Østfold, dannes av Glommas vestre løp nord for Sarpsborg; 4 km2, 25 moh. Mingevannet strekker seg fra Glommas dele i et vestre og et østre løp ved Furuholmen i nord til Trøsken bru på Fv. 114 mellom Tune kirke og Nordby i Våler i sør. Sør for Trøsken bru går Mingevannet over i Vestvannet.