Tredreieren, tidligere også kalt svarver, er kjent i Norge fra 1500-tallet. Tredreieren kunne ha spesialisert seg og ble kalt f.eks. bendreier, kunstdreier, blokkdreier, koppdreier, pipedreier, rokkedreier, stoldreier. Faget er nå endret, men det er fortsatt et eget lærefag, tredreier.