Totten er et selreservat på øya Anholt i Kattegat i Danmark. Selen er totalfredet og har siden 1982 hatt et beskyttet ynglested på Anholt. Selene yngler i perioden juni - august. Tidligere var selene en del av livsgrunnlaget for beboerne på Anholt, de utvant tran til lamper og oppvarming, eller de handlet med selprodukter i Grenaa by.