Torgau, by i Tyskland, i delstaten Sachsen, 50 km nordøst for Leipzig. Torgau har 19 964 innbyggere (2014). Byen har elvehavn og er et jernbaneknutepunkt. Videre er det produksjon av jordbruksmaskiner, keramikk, glass og papir i Torgau. I tillegg har byen også jernstøperier. Torgau spilte en viktig rolle i reformasjonstiden (Torgauerforbundet 1526 mellom de evangeliske fyrster) og har flere kjente renessansebygninger, blant annet slottet Hartenfels. I sluttfasen i den annen verdenskrig møttes amerikanske og sovjetiske tropper i Torgau 25. april 1945.