Tillitsmannsordningen i Forsvaret, ordning etablert for å styrke fellesskapet og bidra til et godt forhold mellom ledelsen, ansatte og vernepliktige mannskaper, fremme personellets trivsel og medinnflytelse i tjenesten, for gjennom dette å øke Forsvarets effektivitet. Omfatter lokale tillitsmannsutvalg på kompaniplan, fellesutvalg ved større avdelinger og på nivået over et områdeutvalg. Landskonferansen er tillitsmannsordningens høyeste samarbeidsorgan. Der velges landsstyret. I tillegg til 13–16 områdetillitsvalgte består landsstyret av 7–9 representanter for Forsvarets militære organisasjon, samt en observatør fra Forsvarsdepartementet. Alle spørsmål som har direkte med de vernepliktiges forhold under militærtjenesten å gjøre, kan behandles, men ikke parti-, forsvars- og sikkerhetspolitiske spørsmål. Landsstyret har sitt eget sekretariat, Vernepliktsrådet, der det sitter fem vernepliktige sammen med to sivile representanter for Forsvarets militære organisasjon og to vernepliktige journalister.