Tigranes 2, konge ca. 95–56, sluttet forbund med kong Mithradates Evpator og grunnla et storrike (83 fvt.) ved erobring av en del av Mesopotamia og Syria, Kilikia og Kappadokia; hovedstad var Tigranocerta, anlagt 77 fvt. Da Tigranes var overvunnet av Lucullus 69 fvt., måtte han år 66 underkaste seg Pompeius og oppgi sine erobringer.