Theodor Julius Geiger, tysk-dansk sosiolog, professor i Braunschweig 1928–33, emigrerte til Danmark etter Hitlers maktovertakelse. Han ble professor i sosiologi ved Århus Universitet 1938, og var med på å starte tidsskriftet Acta Sociologica. Hans omfattende produksjon var preget av vide kunnskaper innenfor alle samfunnsvitenskapens områder, men han var spesielt opptatt av sosial lagdeling og mobilitet. Av hans verker kan nevnes Sociologi (1939), Ideologie und Wahrheit (1953), og Demokratie ohne Dogma (1960), der han gjorde seg til talsmann for en intellektuell humanisme.