Tevkros, en av heltene i kampen om Troja, sønn av øya Salamis' konge Telamon og Hesione, den trojanske prinsesse; halvbror av Aias. Han overlevde kampene og drog senere til Kypros, der han grunnla byen Salamis.