Table Mountain Sandstone, to km tykk bergartsgruppe i Sør-Afrika som tilhører Cape Supergroup, består av Graafwater Formation, Peninsula Formation og Pakhuis Formation, består av sand som ble avsatt i ordoviciumtiden i et bølgedominert elvedelta.