Sukkur, by i Pakistan, ved vestbredden av Indus, 350 km nordøst for Karachi; 329 200 innb. (1998). Viktig handels- og industriby med gode vei- og jernbaneforbindelser i alle retninger, så nær som mot øst, der Thar-ørkenen ligger. Industrien er variert med tekstilindustri, produksjon av næringsmidler (velkjent kjeksproduksjon), sement, lærvarer og metallvarer. Byen har en lang historie og i den gamle bydelen er det bevart en rekke historiske bygninger, bl.a. Mir Masum Shah-minareten fra 1607. Den nærliggende Sukkurdemningen, bygd 1923–32, er ca. 1,4 km lang og muliggjør vanning store jordbruksarealer.