Thar, også kjent som Great Indian Desert, sandørken- og steppeområde i India og Pakistan, mellom elvene Indus og Sutlej, Aravallifjellene og saltsjøen Rann of Kutch, ca. 200 000 km2. Årsnedbøren varierer fra under 100 mm i vest til 500 mm i øst; om vinteren er frost vanlig, mai–juni kan imidlertid temperaturen nå 50 °C. Vanningskanaler, bl.a. Rajasthan Canal, har bidratt til oppdyrking av områdene i de nordlige og vestlige deler.