Steingrímur Thorsteinsson, islandsk lyriker, fra 1904 rektor ved latinskolen i Reykjavík. Som lyriker er han romantiker og klassiker, en fin natur- og fedrelandsdikter. Musikaliteten i diktene hans har inspirert komponister til tonesetting. Han er velkjent for sine satirisk-kritiske dikt og epigrammer, og for sine omdiktninger av verker fra verdenslitteraturen til islandsk. Han var høyt skattet av sin samtid og er i det senere igjen blitt meget påaktet av lyrikere som Steinn Steinarr og Hannes Pétursson. Representert i Millom frendar (1944) ved H. Hylen, og Islandske gullalderdikt (1976) ved I. Orgland.