Stein Viksveen, norsk journalist, Europa-korrespondent for Stavanger Aftenblad i Paris og Brussel 1988–2001. I januar 2000 ble det kjent at han i oktober 1999 var blitt siktet for spionasje til fordel for den østtyske spionorganisasjonen Stasi. Viksveen benktet på det sterkeste at han noen gang skulle ha overlatt materiale til Stasi. I november 2001 ble saken henlagt av riksadvokaten etter bevisets stilling, og Viksveen var med dette i praksis frifunnet for de alvorlige anklagene. Utgav boken Kodenavn «Lanze» – en tenkt spion om saken (2002).