Stefan Andres, tysk forfatter. Utgav romaner og noveller som tok opp de psykologisk-nasjonale motsetninger i Rhinland. I trilogien Die Sintflut (1949–59) tok han til gjenmæle mot tidens anti-humanistiske strømninger. Bekjente seg til en dennesidig, panteistisk inspirert, men katolsk religion. Hans mest kjente verk, novellen Wir sind Utopia (1942, norsk overs. Vi er Utopia, 1969), beretter om en munk som lar seg myrde for sin tros skyld.