Steen Andersen Bille, dansk sjøoffiser, sønn av Steen A. Bille (1751–1833). Førte kommandoen over korvetten Galathea på dens jordomseiling 1845–47, som han beskrev i bokform (1853). Deltok i krigen 1848–50 bl.a. som eskadresjef i Østersjøen. Marineminister 1852–54 og 1860–63; viseadmiral 1864.