Steen Andersen Bille, dansk sjøoffiser, viseadmiral 1825 og admiral 1829; geheimestatsminister 1831. Tjenestegjorde i Vestindia og førte også et av Ostindiakompaniets skip. Da Tripolis brøt fredstraktaten som sikret dansk-norsk skipsfart mot sjørøveri fra de nordafrikanske stater, ble Bille i 1797 sendt til Middelhavet med en fregatt. Han løp inn på havnen i Tripolis, beskjøt byen og tvang pasjaen til fred. Bille vant stor anerkjennelse for sin innsats for å beskytte den dansk-norske handel i Middelhavet. Han deltok i slaget på Københavns red i 1801 og var sjef for sjøforsvaret under Københavns bombardement i 1807. Han nektet da å underskrive kapitulasjonen. I 1814 var han kongelig kommissær under forhandlingene om avståelsen av Norge. Ledet senere den danske flåtes gjenoppbygging.