Stanley Arthur Cook, britisk semittolog og religionshistoriker. Lektor i hebraisk ved Cambridge University 1904–32, professor 1932–38. Hans arbeidsfelt var israelittisk-jødisk religion, der han gjorde en betydelig innsats, fremfor alt ved at han trakk inn og vurderte det rike arkeologiske materiale som var brakt til veie siden århundreskiftet. 1902–32 var han redaktør av de publikasjoner som ble utgitt av The Palestine Exploration Fund. Også medutgiver av Cambridge Ancient History. Utgav The Religion of Ancient Palestine in the Light of Archaeology (1930).