Spangereid, tidligere kommune og tettsted i Lindesnes, Vest-Agder, særlig kjent for sine omfattende gravfelt fra jernalderen, foruten en av Skandinavias største ansamlinger av forhistoriske nausttufter, en kanal fra jernalderen og et mulig tunanlegg. Gravfeltene ble undersøkt av Oluf Rygh og Anders Lorange i 1879. I 1977 og 1978 gravde Jan Henning Larsen ut en håndfull båtgraver under flatmark; samtlige var fra vikingtid. Kanalen, som ved hjelp av landhevningskurver er datert til yngre romertid eller folkevandringstid, var gjenstand for en mindre undersøkelse i 2001.