Småland, boligfelt/tettsted i Inderøy, Nord-Trøndelag, på sørsiden av Beitstadfjorden, på Sandvollan lengst nord i kommunen.