Skreia er et åsparti på vestsida av Mjøsa, på grensa mellom Eidsvoll kommune, Akershus, og Østre Toten kommune, Oppland. Flere steder når Skreia over 700 moh., men den dominerende og mest kjente toppen er Skreikampen (698 moh.) i Eidsvoll. Fjellet er oppbygd av permisk syenitt og har bratte sider, særlig mot Mjøsa.