Skeifeltet, på gården Skei i Sparbu er Nord-Trøndelags største forhistoriske gravfelt, med over hundre synlige gravminner, først og fremst gravhauger av ulike former. Feltet har sin mest omfattende bruksfase i vikingtid. På Skei er det også påvist et tunanlegg.