Sjores Aleksandrovitsj Medvedev, russisk-britisk biolog, tvillingbror av R. Medvedev. I årene 1951–72 var han ansatt ved flere forskningsinstitusjoner i Sovjetunionen og har spesielt arbeidet med molekylære aspekter ved utvikling og aldring hos mennesker. Mest kjent for i 1961–67 å ha skrevet en bok om T. D. Lysenko og hans lære i Sovjetunionen. Boken ble nektet utgitt i hjemlandet, men kom 1969 ut på en lang rekke andre språk (eng. overs. The Rise and Fall of T. D. Lysenko). I 1969 ble han «løst» fra sin stilling, i 1970 arrestert. Fikk utreisetillatelse i 1972 og har siden 1973 levd i eksil i Storbritannia, der han arbeider ved National Institute for Medical Research, London. Har også skrevet A Question of Madness (1971, norsk overs. Hvem er gal, 1972) og Khrushchev – The Years in Power (1976, norsk overs. Krustsjovs år ved makten, 1977) – begge sammen med tvillingbroren Roj, The Medvedev Papers (1970) og Sovjet Science (1978).