Sigrun Eng, norsk politiker (A), blomsterdekoratør. Medlem av Gol kommunestyre 1983–91. Vararepresentant til Stortinget 1989–93. Stortingsrepresentant for Buskerud 1993-2009.