Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, album utgitt 1. juni 1967 med The Beatles, av mange regnet som deres hovedverk og som en av rockens største milepæler. Musikalsk er albumet en kombinasjon av til dels svært ulike elementer, bl.a. fra music hall, swing, indisk og europeisk klassisk musikk. Oppfinnsomheten var imponerende, både når det gjaldt arrangementer og det innspillingstekniske. Produsenten George Martin spilte en sentral rolle i så måte. Blant sangene kan nevnes With A Little Help From My Friends, Lucy In The Sky With Diamonds, She's Leaving Home, When I'm Sixty-Four og A Day In the Life. Plateomslaget ved Peter Blake er også blitt klassisk, med sitt høyst ukonvensjonelle collage av berømte personer.