Sandby borg er en ringborg fra folkevandringstid på Öland. Den skiller seg fra de øvrige ringborgene på øya dels ved beliggenheten helt nede ved Østersjøstranden, og dels ved at borgen kun ser ut til å ha vært i bruk i folkevandringstid. Anlegget har vært gjenstand for arkeologiske undersøkelser hvert år siden 2010, og funnene har vakt oppsikt - ikke bare i Sverige, men internasjonalt. Sammen med en håndfull nedgravde skatter, funnet i tuftene etter bolighus inne i borgen, vitner flere ubegravde skjeletter etter mennesker og dyr om at Sandby borg ble utsatt for et voldsomt angrep der innbyggerne for en stor del ble drept i 480-årene e.Kr.