Samordna opptak, nasjonal opptakssentral for all offentlig høyere utdanning i Norge ved universitetene, de vitenskapelige høyskolene og de statlige og noen private høyskoler. Etablert 1991, lokalisert ved Universitetet i Oslo.