SAVAK, det hemmelige politi i Iran under sjah-regimet, opprettet 1957 med hjelp fra amerikansk og israelsk etterretningstjeneste. SAVAK, som er en forkortelse for Statens sikkerhets- og etterretningsorganisasjon, ble fra 1965 ledet av general Nematollah Nasiri. SAVAK gjorde utstrakt bruk av tortur mot politiske opposisjonelle, og ble oppløst etter sjahens fall i januar 1979. General Nasiri og mange av hans medarbeidere ble skutt etter summariske retterganger i revolusjonstribunalene.