Sørlandsutstillingen, årviss utstilling av billedkunst, startet og administrert av Christianssands Kunstforening 1969. Kunstnere som bor på Sørlandet eller på annen måte har særlig tilknytning til landsdelen, kan sende inn arbeider til bedømmelse. Utstillingen fungerer som landsdelsutstilling for Agder og Telemark. Den åpner i februar hvert år og vises fire steder. Åpningsstedet veksler mellom Arendal, Kristiansand og Skien.