Søgne

Søgne var en kommune i Vest-Agder fylke. Den ble i 2020 en del av Kristiansand kommune, etter å ha blitt slått sammen med Kristiansand og Songdalen, og ble samtidig en del av Agder fylke. Sammenslåingen var del av en landsomfattende kommunereform. Søgne omfattet kysten mellom Kristiansand og Mandal, fra Kumlefjorden i vest til Sandvigdalsfjorden i øst med skjærgården utenfor, likeledes landet omkring nedre del av Lundeelva i vest og Søgneelva i øst, samt heiene omkring. Hele artikkelen

Vi mangler fagansvarlig for Søgne

Vil du bli fagansvarlig? Ta kontakt

Ny artikkel