Søgne

Søgne, kommune i Vest-Agder fylke, omfatter kysten mellom Kristiansand og Mandal, fra Komlefjorden i vest til Sandvigdalsfjorden i øst og skjærgården utenfor. I innlandet omfatter kommunen landet omkring nedre del av Lundeelva i vest og Søgneelva i øst, samt heiene omkring. Søgne ble opprettet som kommune i 1837 i forbindelse med innføringen av det lokale selvstyret. Hele artikkelen

Ny artikkel