Rune Skjælaaen, norsk politiker (Sp), cand.theol. Sykehusprest ved Diakonissehjemmets sykehus fra 1993. Leder Bergen Senterparti 1998–2001. Medlem av Sund kommunestyre 1995–97. Medlem av Hordaland fylkesting 1999–2001. Stortingsrepresentant for Hordaland 2001-09. Parlamentarisk leder i Senterpartiet 2008-09.