Romano Bilenchi, italiensk forfatter. I hans første verker finnes klare venstre-fascistiske trekk, f.eks. i Il capofabbrica, en samling fortellinger skrevet mellom 1930 og 1932. I Bilenchis mange fortellinger og romaner, som f.eks. Conservatorio di Santa Teresa (1939) og Mio cugino Andrea (1943), fremstilles barndommen i symbolsk og universelt lys. Tekstene gir uttrykk for en utpreget fremmedfølelse, men også for en vilje til å lete etter det autentiske ved tilværelsen.