«Gid det må være til gagn, lykke og fremgang». Setningen ble brukt som åpningsord ved forhandlinger i det romerske senat og finnes hos flere klassiske forfattere, f.eks. Cicero og Plautus. Er ofte blitt brukt som lykkeønskning.