Polypodium, bregneslekt i sisselrotfamilien med ca. 160 arter. To arter i Norge: myk og vanlig sisselrot.