Den sørlige delen av kystsonen har ørkenvegetasjon med tørketålende arter. Her vokser bl.a. den merkelige planten Welwitschiamirabilis. Også de lavere delene av Serra da Chela har svært sparsom vegetasjon, mest busksteppe, krattskog nær elvefarene. Nord for Luanda blir vegetasjonen frodigere, med innslag av eviggrønne trær på nedbørrike steder. På Bié-platået i de sentrale delene av landet vokser en løvfellende savanneskog. Lengst mot øst og sør finnes gressavanne, mens tropisk regnskog bare vokser i den nordligste del av hovedlandet og i Cabinda-enklaven.