Pinturicchio, italiensk maler fra Perugia; tilhørte den umbriske skole. Tilnavnet Pinturicchio ('den lille maler') fikk han på grunn av vanførhet. Hans felt er det dekorative fresko- og temperamaleri, og han viser her den forkjærlighet for det idylliske og blide som kjennetegner skolen. Hans virksomhet er hovedsakelig knyttet til Roma, hvor han bl.a. arbeidet sammen med Perugino i Det sixtinske kapell. Hans hovedverker er utsmykningen av Appartamenti Borgia i Vatikanet og på Castel Sant'Angelo (Engelsborg) for pave Alexander 6.