Pfiesteria, heterotrof dinoflagellatslekt med algearter som kan være meget toksiske for fisk. Giftene er bl.a. nevrotoksiner. Det er også påvist skadelige effekter på mennesker. Algen har gjort stor skade på fiskeoppdrettsanlegg i USA, og artene P. piscicida og P. shumwaye er også påvist i Norge.