Petsjorahavet, betegnelse på Barentshavets sørøstlige del, nord for Nenets autonome område, sør for Novaja Zemlja. I områdene nærmest land i sør, som er forholdsvis grunne, er det gjort en rekke oljefunn, med feltet Prirazlomnoje som det største.