Petr Brandl, tsjekkisk maler, hører sammen med M. B. Braun, F. M. Brokof og K. I. Dientzenhofer til høybarokkens største kunstnere i Böhmen. Malte altertavler og portretter med en harmonisk syntese av clair-obscure-effekter og episke og lyriske elementer, og en rekke psykologiserende selvportretter.