Peter Munch, dansk politiker og historiker. 1905 var han med på å stifte Radikale Venstre, og representerte partiet i Folketinget 1909–47. Innenriksminister 1909–10 og Forsvarsminister 1913–20. Men sin historiske innsats gjorde han som utenriksminister i Staunings annen regjering 1929–40. Her holdt han urokkelig fast ved prinsippet om Danmarks nøytralitet og nedrustning. I tråd med sin ikke-motstandslinje etterkom han 1939 Hitlers krav om å undertegne en dansk-tysk ikke-angrepspakt. Han gikk av som utenriksminister ved en regjerings-rekonstruksjon 8. juli 1940. Hans Erindringer, utgitt i åtte bind 1959–67, er en hovedkilde til Danmarks politiske historie særlig i 1930-årene.